• "Sladká pomoc - dvakrát dobrá čokoláda"
     • "Sladká pomoc - dvakrát dobrá čokoláda"

     • Všeličo sme sa počas dištančného obdobia museli zriecť, no niečo sa predsa dá trošku dohnať. V októbri sme sa chystali pripojiť k pomoci svetovým misiám akciou "sladká pomoc". Keďže sme ostali doma, sladká pomoc ostala bez chuti. No nie navždy! Tento týždeň, ktorý je na Slovensku známy ako Národný týždeň charity, náš projektík sladkej pomoci oprašujeme. Ako? Počas veľkých prestávok budú dobrovoľníci ponúkať čokoládky v hodnote minimálne 0,50 eura. Polovica sumy ide na náklady spojené s jej výrobou a druhá polovica (čistý zisk) na projekty pre deti v Senegale, Burkine Faso a Južnom Sudáne.  Ďakujeme všetkým dobrodincom misií za ich štedrosť, lebo tentokrát je to "dvakrát dobrá čokoláda".

    • Pomôžte nám zlepšiť prostredie v škole – kovové šatňové skrinky pre žiakov
     • Pomôžte nám zlepšiť prostredie v škole – kovové šatňové skrinky pre žiakov

     • Vážení rodičia,
      vážení priatelia školy, 
      milí absolventi, 

      šatňové skrinky sú v školách nepostrádateľné, žiaci ich často berú ako bežnú súčasť vybavenia školy. Osobné veci žiakov v šatni si počas školského roka žijú „kadejako“ a so stavom v nich často nie sú spokojní žiaci ani ich rodičia. Naším cieľom je teda zmodernizovať priestory šatní a zakúpiť postupne šatňové skrinky pre všetkých žiakov. Radi by sme začali s našimi „mladšími žiakmi“ (príma, sekunda, tercia, kvarta). Chceli by sme uchovať ich osobné veci čisté a v bezpečí.  

      Na začiatok plánujeme zakúpiť 104 skriniek. Išlo by o blok so 6 alebo 8 skrinkami/dvierkami s cylindrickým zámkom. Cena jednej skrinky je približne 45 Eur. Ak by sa nám podarilo vyzbierať viac finančných prostriedkov, zakúpili by sme takéto skrinky aj pre starších žiakov našej školy.    

      Financovanie chceme zabezpečiť nasledovne:

      • vlastné zdroje, 
      • finančná zbierka od rodičov, priateľov školy (fundraising – výzva ludialudom.sk).

      V SÚVISLOSTI S DRUHOU ZLOŽKOU SA NA VÁS OBRACIAME S PROSBOU O POMOC FORMOU DOBROVOĽNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU VO VAMI ZVOLENEJ VÝŠKE.

      Môžete tak urobiť na: https://www.ludialudom.sk/vyzvy/10606  

      ĎAKUJEME!   ☺ 

     • Umiestnenie vo výtvarnej súťaži

     • V tomto pandemickom roku sa našim študentom podarilo zahviezdiť nielen vo vedomostných súťažiach, ale i v talentových. Jednou z nich bola aj súťaž Biblia očami detí a mládeže. Veľmi sa tešíme, že niekoľko našich prác bolo úspešných aj na krajskom (diecéznom) kole súťaže. Za týmito prácami sú však naši konkrétni žiaci, a to:

      1.miesto v 4. kategórii (6.-7. roč. ZŠ) - Andrejka ČUNDERLÍKOVÁ z prímy,

      2. miesto v 4. kategórii (6.-7. roč. ZŠ) - Patrik LAFFERS z prímy a 

      3. miesto v 6. kategórii (1.-4. roč. SŠ) - Katka RYBANOVÁ z 1.A

      Ich práce postúpili do celoslovenského kola medzi 147 výtvarných stvárnení z biblických kníh. A hoci im porota v tomto najvyššom kole 18. mája neudelila žiadne z výherných miest, sme na nich hrdí a bahoželáme ku krásnemu umiestneniu na krajskom kole. 

    • Milí naši rodičia, učitelia i študenti.
     • Milí naši rodičia, učitelia i študenti.

     •  

      Keďže tento školský rok bol skoro celý dištančný, rozhodli sme sa aj my, redakčná rada časopisu Salve, zrealizovať náš školský časopis do virtuálnej podoby. Veľká vďaka patrí Katke Mečiarovej za nápad a zrealizovanie, ale aj celej redakčnej rade a tým, ktorí prispeli svojou tvorbou. Veríme, že sa Vám táto podoba nášho časopisu bude páčiť, a samozrejme sa potešíme aj Vašej spätnej väzbe a novým nápadom, alebo aj Vašej spolupráci s nami. Už vopred Vám ďakujeme. :)

      Salve nájdete na:   www.casopissalve.wordpress.com

     • Výsledky prijímacieho konania do 1. ročníka štvorročného gymnázia

     • V priloženom súbore sú spracované výsledky prijímacieho konania, ktoré si uchádzač môže pozrieť pod kódom uvedeným na rozhodnutí o prijatí/neprijatí. Toto rozhodnutie Vám bolo doručené elektronicky prostredníctvom Edupage (resp. zaslané do e-mailu).


      Prosíme prijatých uchádzačov, aby potvrdili nastúpenie (alebo nenastúpenie) na štúdium na KGŠM čo najskôr (najneskôr však do 25. 5. 2021) buď elektronicky cez Edupage alebo odoslaním naskenovaného podpísaného tlačiva prostredníctvom emailu na adresu kgsm@kgsm.sk, alebo v listinnej podobe poštou na adresu KGŠM. Prijatým uchádzačom zašleme v najbližšej dobe dokumenty, ktoré je potrebné predložiť pri zápise, ktorý sa uskutoční od 11. 5. 2021 do 25. 5. 2021 v čase od 8:00 do 14:30 na sekretariáte školy.   


      V prípade, že niektorí z prijatých uchádzačov nenastúpia na štúdium na KGŠM, na ich miesto budú prijatí uchádzači, ktorí nasledujú v poradí a splnili podmienky prijatia (min. 17 bodov za test z MAT a súčasne min. 17 bodov za test zo SJL).


      PS_4RG_výsledky

      potvrdenie_o_nastúpeni_nenastúpeni_žiaka

     • Výsledky prijímacieho konania do 1. ročníka osemročného gymnázia

     • V priloženom súbore sú spracované výsledky prijímacieho konania, ktoré si uchádzač môže pozrieť pod kódom uvedeným na rozhodnutí o prijatí/neprijatí. Toto rozhodnutie Vám bolo doručené elektronicky prostredníctvom Edupage (resp. zaslané do e-mailu).

      Prosíme prijatých uchádzačov, aby potvrdili nastúpenie (alebo nenastúpenie) na štúdium na KGŠM čo najskôr (najneskôr však do 25. 5. 2021) buď elektronicky cez Edupage alebo odoslaním naskenovaného podpísaného tlačiva prostredníctvom emailu na adresu kgsm@kgsm.sk, alebo v listinnej podobe poštou na adresu KGŠM. Prijatým uchádzačom zašleme v najbližšej dobe dokumenty, ktoré je potrebné predložiť pri zápise, ktorý sa uskutoční od 11. 5. 2021 do 25. 5. 2021 v čase od 8:00 do 14:30 na sekretariáte školy.    

      V prípade, že niektorí z prijatých uchádzačov nenastúpia na štúdium na KGŠM, na ich miesto budú prijatí uchádzači, ktorí nasledujú v poradí a splnili podmienky prijatia (min. 11 bodov za test z MAT a súčasne min. 11 bodov za test zo SJL).

      PS_8RG_výsledky

      potvrdenie_o_nastúpeni_nenastúpeni_žiaka

     • Družstvo KGŠM 1. miesto v krajskom kole Biblickej olympiády

     • Dňa 20. 4. 2021 sa konalo online  diecézne (krajské kolo) Biblickej olympiády. Naše družstvo v kategórii ZŠ:  Jakub Vajda – príma, Lívia Obšajsníková – Sekunda a Hannah Soláriková – Tercia,  príjemne prekvapilo. Umiestnili sa na 1. mieste a postupujú do celoslovenského kola, ktoré sa uskutoční 26. mája. Myslíme na nich v modlitbe.

     • JAZYKOVÝ KVET

     • Srdečne gratulujeme našim žiakom, ktorí v troch kategóriách krajského finále súťaže Jazykový kvet obsadili 1. miesto a postupujú do celoslovenského finále:

      Hanka Hrašková (Sekunda) v kategórii Poézia a próza, taliansky jazyk

      Alenka Bartková, Sofia Holdošová, Richard Rubint a Šimon Saxa (Tercia) v kategórii Dráma, nemecký jazyk

      Kristína Muchová (I.B) v kategórii Poézia a Próza, nemecký jazyk.

      Všetkým žiakom ďakujeme za reprezentáciu školy a prajeme úspech v celoslovenskom kole.  

      Eva Jaroušková