• Vianočné prázdniny

     • Vážení rodičia, milí žiaci, od pondelka 21. 12. sa začínajú vianočné prázdniny, ktoré budú trvať do piatka 8. 1. 2021. Školské vyučovanie sa začne v pondelok 11. 1. 2021. Prajeme Vám, aby ste si oddýchli a prežili vianočné sviatky v pokoji a zdraví. Zároveň Vám chceme poďakovať za spoluprácu v r. 2020, ktorý bol pre nás všetkých veľmi netradičný a náročný.  

       

     • Výsledky školského kola Olympiády v anglickom jazyku

     • Kategória 1A (príma-sekunda)

      1. miesto: Michaela Bečková (príma)

      2. miesto: Sára Minková (sekunda)

      3. miesto: Karolína Kapcová (sekunda)

      Kategória 1B (tercia-kvarta)

      1. miesto: Mária Šteruská (kvarta)

      2. miesto: Sofia Holdošová (tercia)

      3. miesto: Matúš Zázrivec (tercia)

      Kategória 2A (kvinta-sexta, 1.-2. r.)

      1. miesto: Michaela Mazárová (sexta)

      2. miesto: Alexander Kotlas (sexta)

      3. miesto: Ema Turčanová (sexta)

      Kategória 2B (septima-oktáva, 3.-4. r.)

      1. miesto: Dorota Šipöczová (3.B)

      2. miesto: Silvia Mravcová (3.A)

      3. miesto: Terézia Nyárjasová (oktáva)

      Kategória 2C2 (anglofónni žiaci)

      1. miesto: Ester Jankovičová (oktáva)