• Úspech nášho žiaka na IT konferencii
     • Úspech nášho žiaka na IT konferencii

     • Matúš Jurko, žiak 3.B triedy, úspešne reprezentoval našu školu na celoslovenskej študentskej konferencii s názvom  „IT v praxi“. Na záverečnej online prehliadke študentských prác,  v rámci projektu IT Akadémia,  získal jednu z dvoch hlavných cien. Vyslúžil si obdiv a uznanie nielen prítomných účastníkov, ale aj odbornej poroty, ktorú tvorili zástupcovia vysokých škôl a IT firiem.

      Matúšovi všetci srdečne blahoželáme.

     • MOMENTKA Z KARANTÉNY - SÚŤAŽ

     • Urob si fotku – momentku počas karantény, pošli ju a vyhraj. K fotke uveď meno, triedu, krátku info a pošli ju na mail: lucia.stecova@gmail.com do 20. 11. 2020Zo všetkých zapojených vylosujeme víťaza a fotky budú zverejnené v škole na sieti a tiež na webovej stránke školy.

     • Prerušenie vyučovania na školách od 26. 10. do 27. 11. 2020

     • Vážení rodičia, milí žiaci,

      predseda vlády včera oznámil, že od pondelka 26. 10. 2020 do piatka 27. 11. 2020 bude vyučovanie na osemročnom i štvorročnom gymnáziu vo všetkých triedach (to znamená vrátane žiakov prímy až kvarty) prebiehať len dištančnou formou. Rodičov žiakov zároveň prosíme, aby v rámci možností rodiny vytvorili pre svoje deti čo najlepšie podmienky pre dištančné vzdelávanie. Žiaci sú povinní sa tohto vyučovania zúčastňovať podľa aktuálne platného rozvrhu (pre žiakov prímy až kvarty dôjde k miernej redukcii týždenného počtu hodín v súlade s pokynmi, ktoré vypracoval Štátny pedagogický ústav). Neúčasť žiaka na on-line hodinách je potrebné vopred oznámiť triednemu učiteľovi a učiteľovi príslušného predmetu. Triednemu učiteľovi je tiež potrebné nahlásiť všetky okolnosti, ktoré bránia tomu, aby sa dieťa riadne vzdelávalo (nedostatočný prístup k IKT, rodinná situácia, choroba žiaka a pod.). Dištančné vyučovanie nie je ideálnym spôsobom vzdelávania, veríme však, že spoločne ho zvládneme. 

     • Usmernenia ministerstva platné od 12. 10. 2020

     • Vážení rodičia, milí žiaci,

      minister školstva oznámil, že od pondelka 12. 10. 2020 až do odvolania bude vyučovanie pre žiakov 1.-4. ročníka štvorročného gymnázia a žiakov kvinty až oktávy prebiehať len dištančnou formou. Rodičov žiakov zároveň prosíme, aby v rámci možností rodiny vytvorili pre svoje deti čo najlepšie podmienky pre dištančné vzdelávanie. Žiaci prímy až kvarty sa naďalej budú vzdelávať prezenčne v škole pri dodržaní všetkých protiepidemických opatrení. 

      Podrobné informácie boli žiakom a ich rodičom zaslané vo forme správy cez Edupage. O ostatných aktuálnych usmerneniach Vás budeme priebežne informovať. V prípade akýchkoľvek problémov prosím komunikujte s triednym učiteľom a/alebo jednotlivými vyučujúcimi. Veríme, že spoločným úsilím túto situáciu zvládneme.

     • NEVŠEDNÝ, ZDRAVOTNÍCKY DEŇ NA KGŠM

     • Vo štvrtok, 8. 10., sme sa nahodili na tému zdravotníctva. Niektorí boli veľmi kreatívni, preto bolo veľmi ťažké vybrať víťazov. No nakoniec sme vybrali. Za profesorov blahoželáme p. Bašovi, za veľkých zvíťazil Dávid Lipták z 1. A a za malých cenu dostane Dominik Vician z prími. Výhercom srdečne blahoželáme. :)

     • Záver roka Božieho Slova s benediktínskym  mníchom

     • Oficiálne ukončenie roka Božieho slova sme spoločne slávili vo sv. omši v deň liturgickej spomienky sv. Hieronyma, 30. septembra 2020. Benediktínsky mních o. Ján Dolný OSB, ako hlavný celebrant na stredajšej školskej sv. omši v našej školskej kaplnke, nám porozprával o sv. Hieronymovi, o jehozápale pre Sväté písmo, ktoré preložil do latinčiny, aby viacej ľudí mohlo čítať odkaz, ktorý nám Boh vo svojom Slove ponúka. Objasnil nám tajomstvo modernej ikony sv. Hieronyma, ktorá obohatí interiér nášho gymnázia a bude pripomienkou, aby sme na sväté Písmo v našej duchovnej formácii nikdy nezabúdali. O. Ján zdôrazňoval dôležitosť sv. Písma v hľadaní našej podstaty, na čo sme na svete – „ Aby sme Boha poznávali, milovali, jemu slúžili a raz k Nemu prišli.
      Po sv. omši si o. Ján vyskúšal aj školskú katedru. Na hodine KNB v II. A triede odborne vysvetľoval učebnú látku na tému Mníšstvo a zasvätený život. Svoj výklad obohatil vlastným svedectvom zo života kláštora v Sampore a zodpovedal na zvedavé pripravené otázky študentov. Musím zhodnotiť, že sa celkom vžil do úlohy stredoškolského učiteľa a ani sme sa nenazdali bol koniec hodiny. Mnohých študentov oslovil práve vďačnosťou a svojim originálnym prístupom ku všednej každodennosti, ktorá nás, ľudí zo sveta, niekedy nudí. V nádeji, že toto stretnutie nebolo posledné, sme sa rozlúčili tým, že nám udelil svoje kňazské požehnanie.

     • CHARITATÍVNY BEH MARY´S MEALS

     • Vo štvrtok 24. 9. 2020 sme bežali charitatívny beh Mary´s Meals za africké deti, ktorým sme tak registráciou zaplatili jedno teplé jedlo na ich školský rok. Ďakujeme všetkým zapojeným.

    • PRIHLASOVANIE SA NA SV. OMŠU V STREDU - DOLEŽITÉ!!!
     • PRIHLASOVANIE SA NA SV. OMŠU V STREDU - DOLEŽITÉ!!!

     • Nakoľko platia obmedzenia v počte účastníkov hromadných podujatí, akým je aj sv.omša, budeme sa musieť v najbližších týždňoch elektronicky prihlásiť na sv. omšu. Týka sa to samozrejme LEN sv.omše v STREDU (iné dni je nás ako šafránu :-) Prihlasovanie bude spustené vždy v utorok od 13.30 - 21.00 hod. na tomto linku: https://sites.google.com/view/prihlasovanie-omsa. Je nám ľúto, že táto ponuka je len pre aktuálnych študentov školy a zamestnancov. Rodičov, absolventov a priateľov našej školy radi privítame, keď to situácia dovolí.