• Pôstne obdobie v škole
     • Pôstne obdobie v škole

     • Aj keď sme tohtoročné pôstne obdobie pre jarné prázdniny nezačali spoločne, môžete sa zapojiť aj do týchto aktivít:

      1. 40 modlitebných úmyslov na 40 dní pôstu: na nástenke pri vrátnici a v kaplnke vzadu je plagát so súradnicami z Písma pre konkrétny deň a tiež osobitný úmysel, za ktorý môžete obetovať napr. desiatok ruženca.

      2. Zapojiť sa do charitatívnej zbierky Pôstna krabička pre Afriku: na vrátnici je krabička, do ktorej môžete vložiť svoj finančný dar pre deti v Ugande a Rwande. 

      3. Mládežnícka krížová cesta na Urpín, ktorá sa uskutoční po mládežke na konci marca, konkrétne v utorok 31. marca 2020.

      4. Prihlásiť sa na Kvetný víkend, teda na stretnutie mladých, ktoré organizuje DCM Maják na Španej doline v Dňoch 3. - 5. apríla 2020. Viac info na www.dcmmajak.sk

     • Francúzski lektori opäť na KGŠM!

     • Vďaka našim šikovným francúzštinárom, ktorí nadviazali spoluprácu s UMB a Alliance Francaise, sa nám opäť podarilo zabezpečiť pre našich žiakov francúzskych lektorov. Od 1. 2. 2020 vyučovanie francúzštiny obohatili Thibaut Veillard z Université de Rennes a Aurore de Couttarel z Université Savoie Mont-Blanc.  

     • Simulované študentské voľby do NR SR

     • Vo štvrtok 6. 2. 2020 sa žiaci KGŠM mali možnosť zúčastniť simulovaných študentských volieb. Túto možnosť využilo viac ako 78 % žiakov starších ako 15 rokov. Výsledky volieb si môžete pozrieť v priloženom súbore.

      vysledok_volieb_kgsm.docx

      Ďakujeme študentom septimy a III. A, ktorí boli členmi volebnej komisie a ktorí pomáhali s prípravou volieb (Peter Synak, Robert Jurčák, Dominik Lukáč, Bystrík Repka, Nikoleta Barboríková, Veronika Nosáľová).  

     • Oznam o zmene školského poriadku

     • Riaditeľ školy na základe odporúčania pedagogickej rady aktualizoval od 1. 2. 2020 školský poriadok. Zmena sa  týka absencie na vyučovaní. Bolo pridané nasledovné ustanovenie: 

      V prípade náhleho ochorenia, úrazu či inej závažnej a vopred nepredvídateľnej okolnosti je potrebné oznámiť dôvod neúčasti na vyučovaní bezodkladne, najneskôr však do 24 hodín prostredníctvom Edupage alebo telefonicky. Je neprípustné, aby triedny učiteľ nebol informovaný o dôvodoch absencie žiaka. 

      Po návrate do školy je žiak povinný samostatne, bez vyzvania učiteľa a bezodkladne predložiť ospravedlnenku.