• Krajské kolo v recitácii kresťanskej poézie a prózy „ ... a Slovo bolo u Boha ...“

     • pozvanka.pdf​​​​​​​

     • Školské hody

     • V utorok 22. 10. bude škola pri príležitosti sviatku nášho patróna sv. Jána Pavla II. po šiestykrát sláviť šk. hody. 

      Program:

      8:00 - príchod do školy, prezencia v triedach

      8:15 - presun žiakov do kaplnky

      8:20 - modlitba litánií

      8:30 - začiatok sv. omše

      9:35 - 10:50 - triedne hody

      10:50 - presun žiakov do kaplnky

      11:00 - 11:50 - slávnostný program v kaplnke

      12:00 - koniec vyučovania, obed 

     • Ročníkové práce

     • V časti Študentský servis boli zverejnené témy ročníkových prác v školskom roku 2019/2020.

      temyRP1920.pdf​​​​​​​