• Poskytovanie sociálnych štipendií

     • Žiaci SŠ majú možnosť požiadať o sociálne štipendium. Predpokladom je splnenie zákonom stanovených kritérií výšky príjmu rodiny a doložením adekvátnych potvrdení (za kalendárny rok 2019 alebo ak sa nachádza rodina aktuálne v hmotnej núdzi tak potvrdenie z ÚPSVaR). 

      Žiadosť predkladáte na ekonomickom oddelení KGŠM. Podrobné informácie o podmienkach poskytovania štipendia, ako i tlačivo žiadosti nájdete: tu kliknúť

     • Začiatok školského roka

     • Milí žiaci, školský rok sa začína v pondelok 2. septembra 2019 o 8:00. Prosíme žiakov, aby prišli do svojich tried (zoznam bude k dispozícii na vrátnici). O 8:30 sa žiaci spolu s triednym učiteľom zúčastnia slávnostnej sv. omše v kaplnke školy. Po nej budú nasledovať triednické hodiny. Tešíme sa na Vás!

     • Pokyny pre žiakov ubytovaných na internáte

     • V pondelok 2. 9. 2019 sa žiaci môžu ubytovať na internáte od 7:00 hod. Na hormý internát sa vchádza bočným vchodom, na dolný internát sa vchádza spredu od telocvične. Nezabudnite si prosím priniesť posteľnú bielizeň (obliečky, plachtu a deku), prezuvky a toaletné potreby (toaletný papier, igelitové vrecká na odpad). Ostatné informácie sa dozviete po kliknutí na tento odkaz https://kgsm.edupage.org/a/internat. Variabilné symboly nových žiakov potrebné pre platbu sú k dispozícii na sekretariáte školy (048/415 30 87). Žiakom, ktorí už boli na internáte ubytovaní v minulom šk. roku, sa variabilný symbol nezmenil. 

     • Informácie o stravovaní pre žiakov 1. ročníkov

     • Žiaci KGŠM majú možnosť sa stravovať v jedálni SPŠJM, ktorá sa nachádza v areáli našej školy. Stravu si objednávajú elektronicky vopred (pomocou terminálu v jedálni alebo cez internet priamo zo stránky KGŠM). Je preto potrebné, aby mali svoju čipovú kartu (buď ISIC alebo karta MHD), ktorú si zaregistrujú v kancelárii jedálne, kde získajú aj prístupové kódy pre elektronické prihlásenie sa. Zároveň je potrebné vopred (najlepšie ešte v auguste) uhradiť cez internet banking sumu, ktorá sa im prevedie na kredit. Pri platbe je potrebné uviesť variabilný symbol - môžete ho zistiť buď priamo v kancelárii jedálne alebo na sekretariáte školy (048/415 30 87).

      Podrobné informácie získate po kliknutí na odkaz https://kgsm.edupage.org/a/informacie?eqa=dGV4dD10ZXh0L3RleHQ4JnN1YnBhZ2U9MQ%3D%3D