• Vynikajúce výsledky našich žiakov v Testovaní 9

     • O tom, že je KGŠM výbornou školou, svedčia aj výsledky našich kvartánov v Testovaní 9. Priemerná úspešnosť žiakov našej školy vysoko prevýšila národný priemer ZŠ i národný priemer osemročných gymnázií. Teší nás, že našu školu navštevujú tak nadaní žiaci a ďakujeme pani profesorkám, ktoré ich na Testovanie 9 dôsledne pripravili.

      Porovnanie výsledkov Testovania 9 v prehľadnej tabuľke si môžete pozrieť v priloženom súbore:

      výsledky_Testovania_9     • Aktualizované výsledky prijímacieho konania

     • Po zápise prijatých žiakov na štvorročné štúdium boli aktualizované výsledky prijímacieho konania. Zápis prijatých uchádzačov bude prebiehať do utorka 28. 5. 2019.

      výsledky_PS_4RG_po_zápise

      Na štúdium na osemročné gymnázium sa zapísalo všetkých 22 prijatých žiakov, ďalších žiakov teda prijať nemôžeme.

        

    • Najlepší na Slovensku!
     • Najlepší na Slovensku!

     • Tak toto som si pomyslel (a je to aj pravda), keď som dotelefonoval s p. p. Lišaníkovou, ktorá mi oznámila, že náš školský tím v zložení Peťa Polnišerová, Terézia Kundova a Bystrík Repka vyhral v národnom kole Biblickej olympiády 1. miesto! Celoslovenské, a tým najvyššie, kolo sa uskutočnilo 15.-16. mája v čarovnej Oščadnici, pretože tento rok pripadla príprava na Žilinskú diecézu. Spolu 10 družstiev zastupujúcich každú zo slovenských diecéz si zmeralo sily v poznatkoch z niekoľkých kníh Svätého Písma. 

      Veľká vďaka patrí samozrejme našim súťažiacim, ktorí sa s Bibliou pasovali od októbra. No vďačnosť smeruje aj k p. p. Erike Lišaníkovej, ktorá venovala nemálo času a energie, aby sa škola prezentovala v čo najlepšom svetle. Veríme, že zažitok z dotyku Božieho slova, zo všetkých postupových kôl a spoločenstva, ktoré pri nich tvorili s ostatnými súťažiacimi, bude pre nich posilou do každodenných malých či veľkých olympiád.

    • Florbalový turnaj
     • Florbalový turnaj

     • V sobotu 11. mája sa na našej škole uskutočnil diecézny florbalový turnaj. 9 družstiev si v ňom zmeralo sily, chlapci z nášho gymnázia vybojovali pekné 3. miesto. Ďakujeme nielen im, ale aj spoluorganizátorom podujatia, ktorými boli chlapci a dievčatá z našej školy. Hlavným organizátorom bol DCM Maják.

     • Výsledky prijímacích skúšok

     • Výsledky prijímacích skúšok na osemročné i na štvorročné gymnázium nájdete v priložených súboroch.

      výsledky_štvorročné_gymnázium.xlsx

      výsledky_osemročné_gymnázium.xlsx

      Prosíme prijatých uchádzačov, aby si prečítali informácie o zápise uvedené nižšie.

      Prosíme záujemcov o štúdium, ktorí vyhoveli kritériám PS, ale neboli prijatí pre nedostatok miesta, aby vo štvrtok 23. 5. 2019 sledovali stránku KGŠM. Je pravdepodobné, že nie všetci prijatí uchádzači sa zapíšu na štúdium, v dôsledku čoho budeme môcť prijať ďalších žiakov v poradí podľa výsledkovej listiny.

     • Pôstna krabička spočítaná

     • Počas pôstneho obdobia nás nevítala na vrátnici iba pani vrátnička, ale aj nenápadná zelená krabička s fotografiou malého afrického dieťaťa. Charitatívna zbierka zameraná na zdravotnú a sociálnu pomoc odkázaným deťom Tretieho sveta vyniesla v našej škole tento rok 367,79 eur. Myšlienkou bolo, aby peniaze, ktoré by človek dal za drobnú maškrtu, vhodí ako svoj dar do krabičky. Lebo zmyslom pôstu nie je iba vzdať sa niečoho, ale z ušetreného pomôcť iným. Náš spoločný dar aj tento rok prostredníctvom Slovenskej katolíckej charity pomôže v začatých projektoch v Ugande a Rwande. Je o 126 eur vyšší ako ten minuloročný, tak ostáva veriť, že nabudúce prekonáme doterajší rekord z roku 2016, kedy sa vyzbieralo 452 eur. Mne neostáva nič iné, ako sa poďakovať každému jednému z vás, že ste mali otvorené srdce... i peňaženky :-) o. Boris