• Výsledky Biblickej olympiády
     • Výsledky Biblickej olympiády

     • Rekordných 78 žiakov a študentov nášho gymnázia sa zapojilo pred Vianocami do školského kola Biblickej olympiády. Z toho v prvej kategórii (mladší) súťažilo 32 žiakov, v druhej kategŕii (starší) 46 študentov. V siedmich súťažných úlohách z knihy Genezis a Evanjelia podľa Marka najlepšie uspeli študenti:

      1. kategória: Martina Kopálová, Katarína Mečiarová, Michaela Mazárová a Mária Kružliaková (ako náhradníčka)

      2. kategória: Zuzana Palušová, Natália Kopálová, Jakub Kunda a Mária Mojšová (ako náhradníčka)

      Títo žiaci budú ďalej ako jedno družstvo reprezentovať našu školu vo vyšších kolách Biblickej olympiády, ktorú zastrešuje Ministerstvo školstva a Konferencia biskupov Slovenska.

      Celkové výsledky žiakov a študentov, ktorým sa týmto spôsobom chcem poďakovať za ich čas strávený nad Knihou kníh, si môžete pozrieť v tabuľkách. 

      Vyhodnotenie_1._kategorie.pdf

      Vyhodnotenie_2._kategorie.pdf

     • Celoročná dejepisná súťaž 2017/2018

     • Aj tento školský rok si pre vás dejepisári pripravili CELOROČNÚ DEJEPISNÚ SÚŤAŽ. Keďže máme na konci  letopočtu osmičku, pozrieme sa spoločne na významné „osmičkové roky“ 20. storočia.

      Toto storočie bolo totiž veľmi bohaté na udalosti, ktorých datovanie sa končí osmičkou: v roku 1918 vznikla Československá republika – jej zánik sa začal rokom 1938, rok 1948 sa stal rokom počiatku komunistickej totality, v roku 1968 sa vpádom okupačných vojsk  skončila snaha ľudí o jej reformu.

      Práve týmto významným dátumom sa bude venovať naša trojkolová dejepisná súťaž.

      Môžu sa do nej zapojiť MALÍ aj VEĽKÍ - stačí len prečítať jednu knihu, ktorá sa viaže k danému dátumu a potom do určeného termínu zodpovedať na zadané otázky a vypracovať úlohy. Súťaž vyhodnotíme na konci školského roku a najlepší z vás budú odmenení peknou cenou.

    • Sláva víťazom, česť porazeným...
     • Sláva víťazom, česť porazeným...

     • Už tradične sa konajú v našej telocvični vianočné turnaje o majstra KGŠM. Tu sú výsledky:


     • Mladí matematici súťažili – Pytagoriáda a Náboj Junior

     • Dňa 14. 12. 2017 sa aj na našej škole uskutočnilo školské kolo 39. ročníka matematickej Pytagoriády. Víťazom, a tiež ostatným úspešným riešiteľom, gratulujeme. Úspešným riešiteľom sa stáva žiak, ktorý má správne vyriešených aspoň 10 z 15 zadaných príkladov. Ďalšie bonusové body je možné získať aj za ušetrený čas. Postupujúcim žiakom prajeme, aby dobre obstáli aj v ďalšom kole.

      Úspešnými riešiteľmi sa stali

      • v kategórii P7 (žiaci sekundy): 1. Boris Senček (spolu 24 bodov), 2. Šimon Hajkovský  (22 bodov), 3. Katarína Murinová (18 bodov), 4. Daniel Buday (17 bodov), 5. Karin Kozeleková (16 bodov) a 6. Miriam Minková (15 bodov),
      • v kategórii P8 (žiaci tercie) 1. Martina Kopálová (spolu 18 bodov).

       

      Družstvo našich kvartánov (Alexandra Eva Belková, Kristína Mozolíkov, Ján Murin a Patrik Valentíny) si vyskúšalo tímovú spoluprácu pri riešení matematických i fyzikálnych úloh na medzinárodnej súťaži Náboj JUNIOR. Náboj Junior je súťaž pre štvorčlenné tímy žiakov druhého stupňa základnej školy a zodpovedajúcich ročníkov osemročných gymnázií, počas ktorej sa tímy snažia vyriešiť čo najviac úloh. Prebehla 24. 11. 2017 súčasne v rôznych mestách Slovenska, v Českej republiky a Poľska. Naše družstvo sa umiestnilo na 7. mieste medzi 18, ktoré súťažili v Banskej Bystrici, na 52. (z 379) na Slovensku a na 143. (zo 686) celkovo. Gratulujeme.

    • Zájazd Bath
     • Zájazd Bath

     • Milí študenti, rodičia,

      ako už určite viete, naša škola získala možnosť zúčastniť sa zájazdu do Anglicka (konkrétne mesta Bath, juhozápadu Anglicka, ale aj Londýna). V týchto dňoch vyberáme zálohu 120 EUR, ktorú, pokiaľ máte seriózny záujem zúčastniť sa zájazdu, je nutné zaplatiť do 18. 12. 2017 spolu so záväznou prihláškou. Tú možno nájsť spolu s informáciami pre rodičov a so Všeobecnými poistnými podmienkami v prílohe tejto správy.Tí, ktorí ste už zálohu zaplatili, musíte ešte vytlačiť a vyplniť záväznú prihlášku.

      Doposiaľ (do 11. 12. 2017) bolo uhradených 9 záloh, aj keď predbežný záujem malo cca. 20 študentov. Pokiaľ sa do uvedeného dátumu,. t.j. 18. 12. 2017 nevyzbiera aspoň 15 zálohových platieb, zájazd sa neuskutoční a vyzbierané peniaze vrátime sklamaným záujemcom. Ponuka však stále platí aj pre tých, ktorí pôvodne neprejavili záujem, ale rozmysleli si to a chceli by ísť. Prednosť budú mať tí, ktorí zaplatia zálohu, nie tí, ktorí sú v zozname predbežných záujemcov. Predpokladáme, že z našej školy by mohlo ísť aj 20 ľudí.

      Niekoľko ďalších informácií:

      1. V cene zájazdu je zahrnuté aj storno poistenie. Napr. storno zo zdravotných dôvodov - poisťovňa vracia 80% z uhradenej čiastky. Ďalej, storno z iných ako zdravotných dôvodov: pokiaľ sa stornuje 0 až 6 dní pred odchodom, pokuta je 100%, 29 až 7 dní pred odchodom - 75%, 30 dní až šesť týždňov pred odchodom - 0%.

      2. Deti budú ubytované po 2 až 4 v jednej rodine. Vždy iba dievčatá alebo chlapci spolu. Deti si sami tvoria skupinky, ktoré nahlásia vyučujúcemu.

      3. V cene je zahrnutá aj strava - plná penzia

      V prípade ďalších otázok sa pokojne obráťte na p. Petra Poliaka.

      Prihlaska-studenti__SK_bez_vychazek.doc

      Informace_pro_rodice.pdf

      Vseobecne_poistne_podmienky.pdf

     • Sviatok Nepoškvrneného počatia Panny Márie

     • Organizácia dňa:

      7,55: Korunka Božieho milosrdenstva v kaplnke školy

      8,00 - 8,50: sv. omša

      9,00 - 11,45: triednické hodiny, divadelné predstavenie študentov KGŠM v učebni P204, prednáška a beseda v kaplnke s terapeutom a bývalými klientmi Resocializačného zariadenia Kráľová o problematike drogovej závislosti.

      12,00: obed

      Uvedený program bude prebiehať v troch blokoch v rozsahu cca 1 vyučovacej hodiny a študenti budú rozdelení do skupín podľa rozpisu na nástenke suplovania.

     • Finále Česko-Slovenskej dejepisnej súťaže v Chebe, 23. november 2017

     • Už 26. ročník prestížnej dejepisnej súťaže, na ktorej sa stretli študenti sedemdesiatich piatich najlepších gymnázií z Čiech a Slovenska, sa aj tento rok konal v historickom meste Cheb.

      Sme radi, že sme sa ho ako minuloroční  víťazi krajského kola mohli zúčastniť aj tento rok. Trojčlenné družstvo v zložení: Miroslav Mandalík (2.B), Filip Vlček (2.A) a Tomáš Slepčan (oktáva),  sa v silnej konkurencii tých najlepších dejepisárov a vo veľkom množstve tých najťažších otázok nestratilo. Dôstojne nás reprezentovalo a zlepšilo minuloročné umiestnenie o takmer 30 miest. Skončili sme na 46. mieste,  čo nám dáva do ďalšieho roku dobrý odrazový mostík k ešte lepším výkonom.

      Chlapci si veľmi cenili nielen možnosť zmerať si sily s najlepšími, ale aj príležitosť stretnúť popredných slovenských či českých historikov. Boli to náročné, ale  aj zaujímavé dva dni, na ktoré sa bude dlho spomínať.