• Gratulujeme našim žiakom k úspechom na súťažiach!

     • Kováčova Bystrica a Pytagoriáda

      Vo štvrtok 30. marca 2017 sa konal 13. ročník umeleckej súťaže Kováčova Bystrica. Rovnako, ako minulé ročníky, aj tento bol pre nás veľmi úspešný. V kategórii vlastná tvorba získala Terézia Slašťanová druhé miesto a víťazkou sa stala Ema Balážiková, ktorá navyše získala aj cenu riaditeľky ICM. Odborná porota ocenila ich výnimočný tvorivý talent a originalitu tvorby. Gratulujeme!

       

      V kategórii P8 okresného kola Pytagoriády získal Ján Murin z tercie krásne 3. miesto. Ďakujeme mu za úspešnú reprezentáciu školy.

     • Okresné kolo biblickej olympiády

     • Okresné kolo biblickej olympiády - Obrázok 1V uplynulých dňoch (21. a 22. marca 2017) sa uskutočnilo okresné kolo Biblickej olympiády. Naša škola sa už tradične aktívne zúčastnila tejto hodnotovo-vedomostnej súťaže. V dvoch kategóriách súťažili základné s stredné školy dekanátu BB-Katedrála. Prvé miesto pre školu vybojovali naši mladší žiaci (Danka Macková, Martinka Kopálová a Saška Súlovcová), čím postúpili do krajského kola, ktoré sa uskutoční v apríli.

      Starší žiaci (Bea Hrabajová, Lukáš Piršč a Jakub Duda) vybojovali pre školu striebro. Všetkým súťažiacim ďakujeme za skvelú reprezentáciu školy a gratulujeme!

       

     • Úspech na národnom kole

     • Úspech na národnom kole - Obrázok 1Našim dvom študentkám, Žofii Kružliakovej a Veronike Vránskej, sa podarilo umiestniť na krásnom 3. mieste v národnom kole súťaže "...a Slovo bolo u Boha...", ktoré sa konalo 18. marca 2017 v Bratislave. Krásne nás reprezentoval aj žiak Mário Stolár. Súťaž bola vyvrcholením celoročných snáh a postupových kôl v prednese kresťanskej poézie a prózy, kde si našli svoje miesto tí najmenší i tí najstarší.

      Hodnotenie bolo profesionálne, keďže v porote sedeli odborníci na slovo vzatí. Každý účastník sa mohol s odbornou porotou po ukončení súťaže osobne stretnúť a konzultovať zistené nedostatky v prednese. Slávnostnému vyhláseniu výsledkov, ktoré sa konalo v Spojenej škole Sv. Rodiny v Bratislave, predchádzalo umelecké vystúpenie tanečnej skupiny ATAK, ktorá účastníkom ukázala vzorku z pripravovaného diela o bl. sestre Zdenke.

       

     • Marec - mesiac frankofónie

     • Marec - mesiac frankofónie - Obrázok 1Dňa 21.3.2017 sa naša škola opäť zúčastnila na kvíze KVIZKIDS organizovanom Alliance Française v rámci mesiaca frankofónie. Zmiešané tímy francuzštinárov z primy a sekundy perfektne reprezentovali všetkých nás a dve družstvá boli aj ocenené - získali sme krásne 1. a 4. miesto!

      Deti si vysúťažili praktické darčeky a poukazy na sladké palacinky či chutnú pizzu. Nezaháľali ani učitelia. Tím KGŠM v kvíze dospelých obhájil 2. miesto.  Všetkým zúčastneným ďakujeme a gratulujeme! :)

       

     • Oznam pre záujemcov o štúdium

     • Prihlášku podávajú záujemcovia o štúdium na základnej škole, kde momentálne študujú, prosíme však rodičov, aby vyplnili aj elektronickú prihlášku na stránkach školy - uľahčí nám to spracúvanie údajov a organizáciu prijímacích skúšok. Pre vyplnenie elektronickej prihlášky kliknite prosím na nasledovný odkaz: https://kgsm.edupage.org/register/?

     • Dobré výsledky žiakov KGŠM v testovaní čitateľskej gramotnosti

     • Správa o výsledkoch školskej inšpekcie, ktorej predmetom bolo testovanie kompetencií v oblasti čitateľskej gramotnosti u žiakov posledného ročníka gymnázií, dokazuje, že žiaci KGŠM dosahujú v porovnaní s ostatnými nadpriemerné výsledky. Svedčia o tom údaje v nasledovnej tabuľke:

      Hodnotiaca tabuľka zo správy štátnej školskej inšpekcie

      Procesy porozumenia

      škola

      kraj

      SR

      Vyhľadanie explicitných informácií

      79,43 %

      76,67 %

      77,40 %

      Vyhľadanie implicitných informácií

      72,87 %

      64,62 %

      67,58 %

      Integrácia a interpretácia myšlienok

      62,28 %

      56,45 %

      60,99 %

     • Študovať na KGŠM sa oplatí!

     • Centrum vedecko-technických informácií SR zverejnilo aktuálne štatistické výsledky týkajúce sa nezamestnanosti absolventov stredných škôl v Banskobystrickom kraji. Podľa poslednej štatistiky zo septembra 2016 sme spomedzi všetkých bystrických gymnázií dosiahli najlepšie výsledky - t. j. najnižšiu mieru nezamestnaných absolventov. V rámci všetkých stredných škôl v kraji sme sa umiestnili na 4. mieste. V priloženom súbore si môžete pozrieť presné údaje.

      nezamestnanost_absolventov.xlsx

     • Sústredenie školského zboru

     • Fotogaléria

      Cez víkend 24. - 26. februára sa na našej škole konalo sústredenie nášho školského zboru   "Javorčatá". Zboristi sa spoločne  učili nové piesne, zoznamovali sa, varili si, zabávali sa a jednoducho mali krásny spoločný čas. Za celé sústredenie ďakujú škole a vedeniu za poskytnuté priestory i rodičom za finančný príspevok  na občerstvenie i stravu.​

    • Pôstna krabička alebo Ako byť darom pre druhého
     • Pôstna krabička alebo Ako byť darom pre druhého

     • Viete, čo si môžete kúpiť za 50 centov? Dnes už máločo. No Vašich 50 centov, za ktoré by ste si kúpili nejakú drobnosť, zabezpečí pre jedno dieťa v subsaharskej Afrike jedlo na celý deň! A jedno euro postačí na kompexnú sociálnu a zdravotnú starostlivosť. 
      Aj tento rok pôst volá po dobrých skutkoch, a preto sa aj tento rok zapájame do projektu Slovenskej katolíckej charity Pôstna krabička pre Afriku. Poslaním zbierky je pomôcť deťom v chudobných častiach Afriky. Z aktuálnej zbierky plánuje Charita podporiť projekt centra pre deti v predškolskom veku v meste Kibeho na juhu Rwandy. Z výťažku zbierky sa tiež podporia projekty v chudobnej Ugande, kde sa Cirkev stará o siroty choré na AIDS.
      Celá akcia sa dá podporiť aj formou darcovskej SMS, alebo aj modlitbou. Všetky info nájdete na www.charita.sk.
      V našej škole bude Pôstna krabička vo vstupnej hale školy pod pozorným okom p. vrátničky. Všetkým, ktorí si otvoria srdce a prejavia milosrdenstvo, v mene obdarovaných ĎAKUJEME.
       
      Myšlienka na povzbudenie od Sv. Otca Františka: "Pôstne obdobie je najvhodnejším časom, aby sme otvorili dvere každému núdznemu a spoznali v ňom alebo v nej Kristovu tvár."
     • 2% z daní

     • Vážení  rodičia a priatelia školy!

      Ako každý rok, opäť prichádza čas, kedy je potrebné sa rozhodnúť, komu darovať 2% z Vašich daní.

      Boli by sme radi, ak by ste sa tento rok rozhodli podporiť Občianske združenie Spoločenstvo rodičov a priateľov KGŠM a prispieť tak k tomu, aby VAŠA škola bola krajšia, modernejšia a kvalitnejšia pre NAŠE deti.

      Vaše 2 % pre nás znamenajú prejavenie dôvery a podporu v rozvíjaní našich aktivít v prospech Vašich detí. Finančné prostriedky použijeme na:

      • skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu na škole
      • skvalitnenie vybavenia školy a zakúpenie učebných pomôcok

      Ak sa rozhodnete darovať nám 2% zo svojich daní z príjmu, nižšie nájdete stručný návod, ako postupovať:

      Údaje potrebné na poukázanie 2%:

      Obchodné meno (Názov):        Spoločenstvo rodičov a priateľov KGŠM
      Právna forma:                         Občianske združenie
      IČO/SID:                                   37958721
      Sídlo:                                       97401 Banská Bystrica, Hurbanova 9

       

      Ďalšie potrebné informácie k postupu darovania 2% daní:

      http://rozhodni.sk/poukazatel/ako-mam-poukazat-2-z-dane/

      Tlačivo s vyplnenými údajmi spoločenstva nájdete na webovej stránke školy a otvorí sa Vám po kliknutí ne tento odkaz.

      KGSM_-_Vyhlasenie_2__DANE.pdf

      Potvrdenie_o_zaplateni_dane_z_prijmov-2016_2017.doc

       

      Dôležité termíny:

      Ak fyzická osoba oznámi daňovému úradu predĺženie termínu na podanie daňového priznania, tak 2% poukazuje v tomto predĺženom termíne!

      31.03.2017 – posledný termín na podanie daňového priznania pre právnické osoby – v rámci DP sa poukazujú aj 2% z dane –POZOR! ak chce právnická osoba poukázať 2% z dane, termín na podanie daňového priznania je zároveň aj posledným termínom na darovanie financií vo výške 0,5%Ak právnická osoba nedaruje 0,5%, tak v roku 2017 môže poukázať iba 1,0% z dane.

      Ak právnická osoba oznámi daňovému úradu predĺženie termínu na podanie daňového priznania, tak “2%” poukazuje v tomto predĺženom termíne!

      Pokiaľ má právnická osoba hospodársky rok odlišný od kalendárneho roka, podáva daňové priznanie a poukazuje 2% v termíne na podanie daňového priznania.

      30.4.2017 – posledný termín pre zamestnancov na podanie Vyhlásenia o poukázaní 2% z dane (spolu s Potvrdením o zaplatení dane – tlačivo je tiež na webstránke školy)

      Ďalšie tlačivá nájdete tu: http://rozhodni.sk/poukazatel/tlaciva-na-poukazanie-2-z-dane/

      Ďakujeme za každý príspevok.

       

      Spoločenstvo rodičov a priateľov KGŠM