• Zber papiera

     • Fotogaléria

      Vyhodnotenie.doc

      Zber papiera - Obrázok 1Ďakujeme všetkým, ktorí ste sa zapojili do zberu papiera. Spoločne sme vyzbierali 2424,70 kilogramov. Tento rok boli opäť odmenené prvé tri triedy a to: sekunda, príma a tercia. Všetky triedy dostali balíky toaletného papiera a tercia si za 1. miesto pochutnala aj na sladkej torte. Zo žiakov vyhrali: Brada Matej z tercie, Škorupová Lucka zo sekundy a Kozeleková Karin z prímy.Všetci študenti dostali pekné knihy a čokoládky. Ďakujeme všetkým zúčastneným a srdečne blahoželáme. Zber papiera - Obrázok 2

     • Návšteva otca biskupa

     • Návšteva otca biskupa - Obrázok 1Fotogaléria

      7. decembra navštívil našu školu náš otec biskup Mons. Marián Chovanec. Tak ako každý rok, ani tento rok nechcel vynechať besedu s maturantami. V neformálnej atmosfére sa mohli štvrtáci pýtať na najrôznejšie otázky. A to, že otázok bolo veľa svedčí aj fakt, že sa celá beseda predĺžila na tri vyučovacie hodiny. Otec biskup následne ešte pozdravil a požehnal učiteľov v zborovni a poprial im požehnané sviatky.

     • ČS dejepisná súťaž

     • ČS dejepisná súťaž - Obrázok 1Naše gymnázium pravidelne potvrdzuje svoje kvality. Inak tomu nebolo ani 24. novembra 2016, kedy sa v Chebe konalo finále  25. ročníka Dejepisnej súťaže gymnázií Českej a Slovenskej republiky. Pôvodne to bola len česká súťaž, no  prekročila hranice a tretíkrát sa tak konali krajské kolá aj v Slovenskej republike. V Chebe sa tento rok stretlo spolu 75 gymnázií z oboch republík.

      Tieto gymnáziá boli úspešné v krajských kolách. Zo Slovenska sa súťaže zúčastnilo 16 gymnázií, z každého kraja dve gymnázia, ktoré sa umiestnili na prvých dvoch priečkach v krajskom kole. Našim gymnazistom sa  podarilo postúpiť z krajského  kola, a tak sa  po prvýkrát zúčastnili medzinárodnej súťaže v tomto západočeskom meste. Naše gymnázium zastupoval trojčlenný tím študentov v zložení Adam Štuller, Ondrej Jedinák a Bea  Hrabajová        (v pôvodnom tíme Zuzana Petrášová-ale zmaturovala a už nás nemohla reprezentovať) pod vedením Mgr. Zuzana Jirmerovej.

      Každý rok sa súťaž venuje určitému obdobiu spoločných česko-slovenských dejín. Tímy v priebehu súťaže prezentujú svoje vedomosti v 4 kolách v náročných písomných testoch, ktoré sa v tomto roku týkali obdobia ( 1945-48). Približne šesťdesiat percent otázok bolo v češtine, zvyšok v slovenčine. Otázky vysoko prevyšovali stredoškolskú úroveň, autori testov, vysokoškolskí pedagógovia, pristúpili k veľmi špecializovaným otázkam. Súťaž je tak veľmi náročná a práve tým sa odlišuje od ostatných stredoškolských súťaží. Práve svojou náročnosťou a obsadením nemá v strednej Európe obdobu. Všetci účastníci vyhrali už len tým, že postúpili do  chebského finále.

      Dejepisná súťaž študentov gymnázií organizovaná Gymnáziom Cheb sa konala pod záštitou predsedu Národnej rady Slovenskej republiky, Senátu Českej republiky a renomovaných českých a slovenských historikov. Finančne ju podporili ministri a poslanci z oboch republík, niekoľko desiatok firiem, podnikateľov a miest.

      Z Chebu si každý účastník finále odniesol nielen veľa zážitkov a skúseností, ale aj množstvo zaujímavých historických kníh ,ktoré gymnazistom pomôžu v novom ročníku Dejepisnej súťaže gymnázií ČR a SR. Naši študenti obsadili krásne 12. miesto v rámci SR.

      ČS dejepisná súťaž - Obrázok 2ČS dejepisná súťaž - Obrázok 3

    • Informatická súťaž iBobor
     • Informatická súťaž iBobor

     • V novembri na našej škole prebehla celoštátna súťaž informatický bobor.  Zúčastnilo sa na nej 64 žiakov v štyroch kategóriách. Jakub Duda získal plný počet bodov a patril k víťazom na Slovensku. V súbore ibobor.pdf zverejňujeme iba tých najúspešnejších v rámci našej školy. Ostatní žiaci si môžu svoj výsledok pozrieť na ibobor.sk.

     • Exkurzia do Osvienčimu

     • Exkurzia do Osvienčimu - Obrázok 1Aby sme pochopili veci okolo seba a mohli vytvárať budúcnosť sveta, musíme sa často zastaviť a obzrieť sa za seba, do minulosti.  29. novembra 2016 sme navštívili múzeum holokaustu v bývalom koncentračnom tábore, v poľskom Osvienčime. Študenti tretích ročníkov, septimy a kvarty tu mohli vidieť a precítiť, akej hrôzy je schopný človek vo svojej zaslepenosti a nenávisti. Osudy ľudí, ktorí na tomto mieste trpeli a zomierali nás naplnili smútkom, dojatím a mnohými otázkami. Všetci ale veríme, že táto minulosť sa už nikdy opakovať nebude. To je aj naše životné poslanie!
     • Úspech našej žiačky na literárnej súťaži

     • Úspech našej žiačky na literárnej súťaži - Obrázok 1Ema Štullerová z I.B získala cenu miestneho odboru Matice slovenskej v Trenčíne za príspevok do tematickej oblasti Kyberšikana v XXIV. ročníku celoslovenskej literárnej súťaže Jozefa Braneckého Studňa sa tajne s dažďom zhovára. K úspechu jej gratulujeme!!!