KGŠM

Zoznam tried

Názov
I. A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Jozef Bašo
II. A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Igor Huťka
Foto Foto
II. B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Mariana Dudová
III. A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Helena Sutórisová
IV. A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Ivan Haľak
IV. B Rozvrh
Triedny učiteľ RNDr. Iveta Kaščáková
príma Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Jaroslav Bečka
sekunda Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Ladislav Javorský
tercia Rozvrh
Triedny učiteľ PhDr. Dušan Šípka
kvarta Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Zuzana Jirmerová
kvinta Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Denisa Šteruská
Foto Foto
sexta Rozvrh
Triedny učiteľ RNDr. Irena Herrmannová
septima Rozvrh
Triedny učiteľ PaedDr. Jana Poliaková
oktáva Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Marcel Perecár

© aScAgenda 2018.0.1096 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 20.04.2018

Novinky

Kontakt

  • Katolícke gymnázium Štefana Moysesa Banská Bystrica
    Hurbanova 9, 974 01 Banská Bystrica
    kgsm@kgsm.sk
  • 048/415 30 87

Mapa