KGŠM

O škole

Základné údaje

Názov školy Katolícke gymnázium Štefana Moysesa
Adresa školy Hurbanova 9, 974 01 Banská Bystrica
Telefónne číslo 048/415 30 87
Faxové číslo 048/415 30 86
E-mail kgsm@kgsm.sk
Webstránka školy https://kgsm.edupage.org/
Zriaďovateľ školy Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Banská Bystrica
Adresa zriaďovateľa školy Námestie SNP 19, 975 90 Banská Bystrica
Priamy nadriadený orgán školy Diecézny školský úrad Banská Bystrica
Riaditeľ školy Mgr. Ľubomír Kopál
Zástupkyňa riaditeľa školy PhDr. Zuzana Bačová
Duchovný správca školy Mgr. Boris Brutovský

Poradné orgány školy

 

 

 

 

Rada školy

Spoločenstvo rodičov a priateľov KGŠM (občianske združenie)

Žiacka školská rada

Pedagogická rada a predmetové komisie

 

Študijné odbory 79 02 J00 gymnázium s osemtročným vzdelávacím programom
  79 02 J00 gymnázium so štvorročným vzdelávacím programom
   

 

Novinky

Kontakt

  • Katolícke gymnázium Štefana Moysesa Banská Bystrica
    Hurbanova 9, 974 01 Banská Bystrica
    kgsm@kgsm.sk
  • 048/415 30 87

Mapa