Navigácia

 • Zápis na štúdium

  Zápis prijatých uchádzačov na 4-ročné gymnázium sa uskutoční dňa 20.5. (streda) a 21.5. (štvrtok) od 8,00 -12,45 a od 13,30 do 14,30 hod.

  Zápis prijatých uchádzačov na 8-ročné gymnázium sa uskutoční dňa 22.5. (piatok) od 8,00 -12,45 a od 13,30 do 14,30 hod.

 • Deň rodičov a detí

  "Milí rodičia a milé deti!  Pozývame Vás na Deň rodičov a detí, ktorý bude 6. júna 2015 na školskom dvore. Začíname o 9:00 sv. omšou v kaplnke, po ktorej Vás čakajú zaujímavé súťažné disciplíny, guláš, Erko tance ako aj sladká odmena. Veríme, že sa zapojíte tak do súťaží, ako aj do varenia guláša. V prípade záujmu nám do 29. mája pošlite vyplnenú návratku, ktorú sme deťom rozdali v škole. Tešíme sa na Vás."  

 • 14. máj 2015 – Nanebovstúpenie Pána

  Vo štvrtok 14. mája 2015 sme oslávili sviatok Nanebovstúpenia Pána. Pokiaľ prikázaný sviatok padne na pracovný deň, v našej škole máme iný program ako je bežné vyučovanie. To dáva dňu sviatočný ráz. V spomínaný štvrtok sme po spoločnom slávení sv. omše mali v jednotlivých ročníkoch rôzne prednášky a aktivity.

  Triedy 1. A, 1. B a kvinta mali program so svojimi trošku staršími rovesníkmi z iných škôl. Tí im rozprávali o rizikách závislostí a sami svedčili svojím životom o tom, že aj život bez alkoholu, cigariet a iných omamných látok môže byť zaujímavý, pestrý a plnohodnotný. Tercia, kvarta, 2. A a časť žiakov z predmaturitných ročníkov sa zúčastnili prednášok Fóra života na tému: Láska, sex, zaľúbenie a iné. V týchto prednáškach sa žiaci dozvedeli mnoho zaujímavých informácií o živote, o vzťahoch a o láske. Septima a 3. A mali prednášku o SCIO testoch, ktoré mnohí z nich budú musieť absolvovať v maturitnom ročníku preto, aby sa mohli dostať na VŠ. Niektorí žiaci si aj skúsili vypracovať SCIO testy z angličtiny. Získali tak informáciu o úrovni z tohto jazyka. Príma a sekunda mali program s p. p. Poliakovou a p. p. Šípkom v rámci sveta práce a naši najstarší žiaci z oktávy a 4. A mali konzultačný deň pred blížiacimi sa maturitami. Takto sme strávili sviatočný deň a dozvedeli sme sa mnoho zaujímavých a hodnotných informácií, ktoré nám, dúfam, pomôžu zorientovať sa v živote a vybrať si z mnohých ponúk to, čo nám osoží.     

   

  Mária Šnegoňová

 • Pozvánka na birmovku našich študentov

  Srdečne Vás pozývame prežiť v nedeľu Turíce s našimi 16 študentami, ktorí v Katedrále sv. Františka Xaverského pri sv. omši o 10.30 hod. prijmu od o. biskupa Mariána Chovanca sviatosť birmovania.

 • Zbierka pre Afriku

  Chceme pozvať všetkých k veľkodušnosti a pomoci v projekte pre deti v africkej Keni a Etiópii, kde sa bude počas letných prázdnin realizovať jeden projekt slovenských dobrovoľníkov. Veľmi by však potrebovali pomoc: ak máte zvyšné pastelky, perá, pexesá, gorálky, švihadlá, staré anglické knihy, gumu na skákanie, proste drobné veci, ktoré sa môžu použiť na hry a záujmovú činnosť. Všetko toto môžete vložiť do krabice pri kaplnke, ktorá tam už dva týždne zíva prázdnotou. Zbierka trvá do konca mája!!! Ďakujeme!

 • Národne kolo Biblickej olympiády

  V areáli sestier Františkánok Premenenia v Melčiciach sa 6. - 7. mája 2015 uskutočnil 14. ročník Biblickej olympiády. Desať družstiev z celého Slovenska súťažilo medzi sebou. Medzi stredoškolákmi zvíťazili študenti z gymnázia sv. Tomáša Akvinského z Košíc z Košickej eparchie (gréckokatolíci). Naše družstvo v zložení Bea Hrabajová, Terka Mečiarová a Zuzka Kňazovická sa umiestnilo na 6. mieste, hoci mali rovnaký počet bodov s ružstvom umiestneným na 5. mieste.

  Obsah súťaže kládol dôraz na vedomosti, zručnosti, skúsenosti a návyky vychádzajúce zo štúdia Svätého písma. Súťažiaci odpovedali na šesť úloh, ako test a otázky, posolstvo biblického textu, audiopríbehy, práca s biblickým obrazom, a ďalšie úlohy. Oživením bola dramatizácia, v ktorej formou scénky na niektorý príbeh z daných kníh Svätého písma aktualizovali Božie slovo do života.

  Pred súťažou pripravili organizátori pre účastníkov aj duchovný a poznávací program, v rámci ktorého navštívili hrad Beckov. Nechýbalo ani spoločné zdieľanie o skúsenosti a zážitky z prípravy na súťaž pri večernom programe pred súťažným dňom. To prebiehalo v príjemnej atmosfére, v ktorej bolo cítiť, že už stretnutie so Svätým písmom každého obohatilo.

 • 19. 5. 2015

  Do galérie Košice 2015 boli pridané fotografie.

 • Kam zmizli Javorčatá?

  V kalendári svieti 28.apríl 2015. Vlakovým vozňom na trati Banská Bystrica- Vrútky sa ozýva neidentifikovateľný zvuk. Niečo medzi smiechom, spevom, hrou na gitare a útržkami z rozhovorov. Komické pohľady nezainteresovaných v nás udržiavali dobrú náladu.

  Tí druhí si nás obdivne premeriavali, priali veľa šťastia a ak nás náhodou zastihli na improvizovanej skúške na železničnej stanici aj tlieskali. V utorok presne o 15:30 sme sa my, Javorčatá, vydali na strastiplnú cestu do Košíc. Čo nás tam hnalo? Účasť na Medzinárodnej prehliadke záujmovej činnosti cirkevných škôl alebo jednoduchšie povedané, vystúpenie v historickej radnici mesta Košice spolu s ďalšími 280-timi účastníkmi. Okrem spevu, žiaci a študenti z celého Slovenska, prišli s tancom, divadelným predstavením a prednesom poézie či prózy. Našu školu reprezentovali nielen Javorčatá, ale aj jednotlivci. Krásne a talentované maturantky- Ivka Legíňová a Majka Izraelová (za doprovodu gitary Betky Hortovej)stavili na acapela pesničku. Majka Vavrušová predstavila nádhernú skladbu z vlastnej tvorby a Dávid Rišiaň všetkých nadchol prednesom poézie. Ďakujeme všetkým, ktorí nám pomáhali a umožnili náš výlet do Košíc. Osobitne ďakujeme pani riaditeľke a rodičovskej rade za značný finančný príspevok.

 • Škola v prírode

  fotogaléria

  Od 20. do 24. apríla boli dve naše triedy, príma a sekunda, v škole v prírode na Skalke pri Kremnici. Načo veľa slov – stačí pár veršov!

   

  Pondelok a s ním aj škola,

  nás však tá v prírode volá!

  Idú smelí výletníci,

  a smer Skalka pri Kremnici.

   

  Pár dní nemáme tu školu,

  len my, príma, len my spolu.

  Každého z nás, kto tam bude,

  chata Limba hostiť bude.

   

  Turistika a či wellness,

  hrami, všetkým, ľahšie prejdeš.

  V prírode pri troche chcenia,

  väčšia chuť je do jedenia.

   

  No a v piatok – dovidenia,

  prichádza čas rozlúčenia.

  Pekné dni už prestanú,

  spomienky však zostanú.

   

  Janka Gombalová, sekunda

   

  .....skrátka, všetko bolo jedna báseň!

 • Pozvánka na prijímacie skúšky

 • Krajské finále súťaže Jazykový kvet

  V piatok 17. apríla 2015 sme na krajskom finále súťaže Jazykový kvet získali krásne štyri prvé miesta:

  * Barbora Jelínková (Sekunda) v kategórii Recitácia poézie a prózy v talianskom jazyku,

  * Kristína Veszeleiová (Tercia) v kategórii Recitácia poézie a prózy v nemeckom jazyku,

  * skupina nemčinárov zo Sekundy (Sabina Fröhlichová, Jana Gombalová, Barbora Jelínková, Robert Jurčák, Katarína Jursíková, Tamara Kocianová, Natália Kopálová, Dominik Lukáč, Antónia Pribulová, Peter Synak, Terézia Szabová a v zastúpení Kristína Vajcíková z Prímy) v kategórii Dráma v nemeckom jazyku, vlastná tvorba (autor Vojtech Höhn, Tercia)

  * skupina nemčinárov z Kvarty (Ivana Čunderlíková, Simona Filimonovová, Martina Gombalová, Denisa Strečková, Samuel Šagát, Martin Širáň, Augustín Šušel, Laura Tettingerová, Tomáš Valaštiak) v kategórii Dráma v nemeckom jazyku, prevzatá tvorba.

  Výhercom srdečne gratulujeme a prosíme o podporu na celoštátnom finále v Nitre.

   

   

 • Aktualizácia údajov

  13. 5. 2015 Dáta z programu aScAgenda boli aktualizované
 • KGŠM opäť postúpilo na celoslovenské kolo Biblickej olympiády!

  V dňoch 15. a 16. apríla sa v Kňazskom seminári v Badíne konali krajské kolá Biblickej olympiády v 2 kategóriách. Naša škola sa sem dostala po prebojovaní v kolách okresných. V kategórii mladších, kde nás tento rok zastupovali N. Kopálová, A. Šušel a M. Širáň, sme obsadili 4. miesto.

   

  V kategórii "stredné školy", ktorú reprezentovala trojica dievčat T. Mečiarová, B. Hrabajová a Z. Kňazovická, spomedzi 9 družstiev z celej diecézy naša škola zvíťazila. Srdečne blahoželáme, ďakujeme za nádhernú reprezentáciu a držíme palce na národnom kole, ktoré sa uskutoční v 1. polovici mája.

 • 2%-tá pre KGŠM

 • Deň kresťanských učiteľov

  7. apríla si každoročne pripomíname patróna kresťanských učiteľov sv. Jána de la Salle. Bol to rehoľný kňaz žijúci na prelome 17. a 18.st., ktorý založil rehoľu Školských bratov. Tá mala záujem, aby bol všetkým deťom, aj tým najchudobnejším, umožnený prístup ku vzdelaniu, čo bolo v tých časom iba zbožným želaním.
  V tento deň si aj naši učitelia spolu s ostatnými učiteľmi cirkevných škol diecézy slávnostnou liturgiou a program uctili patróna a prosili o Božie požehnanie vo svojom povolaní. Počas programu boli odovzdané aj ocenenia. Za našu školu ho dostala pani riaditeľka a Lucka Štecová, vedúca CVČ.
  No aj v škole sme spolu s ostatnými žiakmi v stredu 15. apríla pri sv. omši ďakovali Pánovi za našich učiteľov ostatných zamestnancov školy a prosili, aby všetko, čo robia, bolo na chválu jeho múdrosti. Dostali aj malé pozornosti vo forme básničiek od primánov, kvietkov živých, a tých z papiera. Nech je dobrý Boh oslávený a žehná nám!
   
  krátke video z Dňa kresťanských učiteľov vo Zvolene si môžete pozrieť aj na http://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20150410037
 • Ako sme pozorovali Mesiac... či?

  Aj my sme sa pridali k zvedavým pozorovateľom čiastočného zatmenia Slnka, spojeného s nástupom jari 2015 - aspoň tej kalendárnej... Niektorí boli pri ochrane zraku pred v tento deň naozaj smelými slnečnými lúčmi obzvlášť tvoriví. Však, Jakubko ;-)

  Na fotografii vidíme našich druhákov s "mesiacom" pri nohách.

   

   

   

   

   

   

 • Pytagoriáda

  Dňa 17. 3. 2015 priestory ZŠ v Radvani opäť privítali súťaženia chtivých žiakov. Úspešnými riešiteľmi okresného kola Pytagoriády sa vo svojej kategórii stali z prímy Katka Haviarová (3. miesto)  a Patrik Valentíny (12.-13. miesto medzi 51 súťažiacicimi) a z tercie Anka Medveďová (10.-12. miesto medzi 48 súťažiacimi). Gratulujeme a prajeme veľa ďalších matematických úspechov. 

 • Masterclasses a Úžasný svet CERN-u 2015

  2. marca sme boli 6-ti študenti z našej školy na podujatí Masterclasses 2015, ktoré sa uskutočnilo na Fakulte prírodných vied Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Doobeda sme mali prednášky o časticovej fyzike, o fungovaní urýchľovača LHC v CERN-e a nakoniec prednášku o hviezdokopách. Poobede sme sa vydali do informatických učební Gymnázia Jozefa Gregora Tajovského a spracúvali sme údaje priamo z CERN-u.

   

  Po tejto veľmi príjemnej úlohe sme sa spojili s ďalšími univerzitami v Barcelone, v Neapole a v Bielsku-Białej prostredníctvom video-konferencie, moderovanej pánmi z CERN-u. Tam sme svoje dáta zlúčili dokopy a vysvetlili sme si, čo a ako.

  Štyrom z  nás (Martin Pavlák, Stano Štúber, Ondrej Jedinák a Adam Štuller) to nestačilo a chceli sme ísť na podujatie Úžasný svet CERN-u 2015 v Bratislave, ktoré sa konalo 25.marca.

  Nakoniec sme išli len prví traja menovaní a musíme povedať, že to bolo super. Tri prednášky sme mali v angličtine (základné info o CERN-e, o antihmote a o možnostiach, ako sa dostať do CERN-u), ďalšie už boli v slovenčine. Za jedno doobedie nám ľudia z CERN-u porozprávali, čo sa tam všetko robí, koľko ľudí tam robí, aké používajú programy atď. Celé podujatie bolo pod záštitou Ministerstva školstva, pán minister Juraj Draxler mal aj úvodný prejav. Škoda len, že to bolo všetko nahustené na jedno doobedie, lebo prednášajúci  mali obmedzený 

  čas. Každopádne to hodnotíme veľmi pozitívne a dúfame, že sa budú v budúcnosti konať ďalšie takéto podujatia.
  Ondrej Jedinák, 2.A


   
strana:

Novinky

Kontakt

 • Katolícke gymnázium Štefana Moysesa Banská Bystrica
  Hurbanova 9, 974 01 Banská Bystrica
  kgsm@kgsm.sk
 • 048/415 30 87

Mapa