Navigácia

 • Pozvánka na prijímacie skúšky

 • Krajské finále súťaže Jazykový kvet

  V piatok 17. apríla 2015 sme na krajskom finále súťaže Jazykový kvet získali krásne štyri prvé miesta:

  * Barbora Jelínková (Sekunda) v kategórii Recitácia poézie a prózy v talianskom jazyku,

  * Kristína Veszeleiová (Tercia) v kategórii Recitácia poézie a prózy v nemeckom jazyku,

  * skupina nemčinárov zo Sekundy (Sabina Fröhlichová, Jana Gombalová, Barbora Jelínková, Robert Jurčák, Katarína Jursíková, Tamara Kocianová, Natália Kopálová, Dominik Lukáč, Antónia Pribulová, Peter Synak, Terézia Szabová a v zastúpení Kristína Vajcíková z Prímy) v kategórii Dráma v nemeckom jazyku, vlastná tvorba (autor Vojtech Höhn, Tercia)

  * skupina nemčinárov z Kvarty (Ivana Čunderlíková, Simona Filimonovová, Martina Gombalová, Denisa Strečková, Samuel Šagát, Martin Širáň, Augustín Šušel, Laura Tettingerová, Tomáš Valaštiak) v kategórii Dráma v nemeckom jazyku, prevzatá tvorba.

  Výhercom srdečne gratulujeme a prosíme o podporu na celoštátnom finále v Nitre.

   

   

 • KGŠM opäť postúpilo na celoslovenské kolo Biblickej olympiády!

  V dňoch 15. a 16. apríla sa v Kňazskom seminári v Badíne konali krajské kolá Biblickej olympiády v 2 kategóriách. Naša škola sa sem dostala po prebojovaní v kolách okresných. V kategórii mladších, kde nás tento rok zastupovali N. Kopálová, A. Šušel a M. Širáň, sme obsadili 4. miesto.

   

  V kategórii "stredné školy", ktorú reprezentovala trojica dievčat T. Mečiarová, B. Hrabajová a Z. Kňazovická, spomedzi 9 družstiev z celej diecézy naša škola zvíťazila. Srdečne blahoželáme, ďakujeme za nádhernú reprezentáciu a držíme palce na národnom kole, ktoré sa uskutoční v 1. polovici mája.

 • 2%-tá pre KGŠM

 • Deň kresťanských učiteľov

  7. apríla si každoročne pripomíname patróna kresťanských učiteľov sv. Jána de la Salle. Bol to rehoľný kňaz žijúci na prelome 17. a 18.st., ktorý založil rehoľu Školských bratov. Tá mala záujem, aby bol všetkým deťom, aj tým najchudobnejším, umožnený prístup ku vzdelaniu, čo bolo v tých časom iba zbožným želaním.
  V tento deň si aj naši učitelia spolu s ostatnými učiteľmi cirkevných škol diecézy slávnostnou liturgiou a program uctili patróna a prosili o Božie požehnanie vo svojom povolaní. Počas programu boli odovzdané aj ocenenia. Za našu školu ho dostala pani riaditeľka a Lucka Štecová, vedúca CVČ.
  No aj v škole sme spolu s ostatnými žiakmi v stredu 15. apríla pri sv. omši ďakovali Pánovi za našich učiteľov ostatných zamestnancov školy a prosili, aby všetko, čo robia, bolo na chválu jeho múdrosti. Dostali aj malé pozornosti vo forme básničiek od primánov, kvietkov živých, a tých z papiera. Nech je dobrý Boh oslávený a žehná nám!
   
  krátke video z Dňa kresťanských učiteľov vo Zvolene si môžete pozrieť aj na http://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20150410037
 • Ako sme pozorovali Mesiac... či?

  Aj my sme sa pridali k zvedavým pozorovateľom čiastočného zatmenia Slnka, spojeného s nástupom jari 2015 - aspoň tej kalendárnej... Niektorí boli pri ochrane zraku pred v tento deň naozaj smelými slnečnými lúčmi obzvlášť tvoriví. Však, Jakubko ;-)

  Na fotografii vidíme našich druhákov s "mesiacom" pri nohách.

   

   

   

   

   

   

 • Aktualizácia údajov

  14. 4. 2015 Dáta z programu aScAgenda boli aktualizované
 • Pytagoriáda

  Dňa 17. 3. 2015 priestory ZŠ v Radvani opäť privítali súťaženia chtivých žiakov. Úspešnou riešiteľkou okresného kola Pytagoriády sa vo svojej kategórii stala Anka Medveďová z tercie, ktorá medzi 48 súťažiacimi skončila na 10.-12. mieste. Gratulujeme a prajeme veľa ďalších matematických úspechov.

 • Masterclasses a Úžasný svet CERN-u 2015

  2. marca sme boli 6-ti študenti z našej školy na podujatí Masterclasses 2015, ktoré sa uskutočnilo na Fakulte prírodných vied Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Doobeda sme mali prednášky o časticovej fyzike, o fungovaní urýchľovača LHC v CERN-e a nakoniec prednášku o hviezdokopách. Poobede sme sa vydali do informatických učební Gymnázia Jozefa Gregora Tajovského a spracúvali sme údaje priamo z CERN-u.

   

  Po tejto veľmi príjemnej úlohe sme sa spojili s ďalšími univerzitami v Barcelone, v Neapole a v Bielsku-Białej prostredníctvom video-konferencie, moderovanej pánmi z CERN-u. Tam sme svoje dáta zlúčili dokopy a vysvetlili sme si, čo a ako.

  Štyrom z  nás (Martin Pavlák, Stano Štúber, Ondrej Jedinák a Adam Štuller) to nestačilo a chceli sme ísť na podujatie Úžasný svet CERN-u 2015 v Bratislave, ktoré sa konalo 25.marca.

  Nakoniec sme išli len prví traja menovaní a musíme povedať, že to bolo super. Tri prednášky sme mali v angličtine (základné info o CERN-e, o antihmote a o možnostiach, ako sa dostať do CERN-u), ďalšie už boli v slovenčine. Za jedno doobedie nám ľudia z CERN-u porozprávali, čo sa tam všetko robí, koľko ľudí tam robí, aké používajú programy atď. Celé podujatie bolo pod záštitou Ministerstva školstva, pán minister Juraj Draxler mal aj úvodný prejav. Škoda len, že to bolo všetko nahustené na jedno doobedie, lebo prednášajúci  mali obmedzený 

  čas. Každopádne to hodnotíme veľmi pozitívne a dúfame, že sa budú v budúcnosti konať ďalšie takéto podujatia.
  Ondrej Jedinák, 2.A


   
 • SVET (PODĽA) URBANA

  Tešiac sa na relax, ktorý nás čakal pri sledovaní inscenácie Svet (podľa) Urbana, sme si my, žiaci 4.A triedy, spolu s pani profesorkou Mitasovou dňa 19.marca (áno, po písomných maturitách) spravili výlet do Zvolena.

  Neváhali sme využiť jedinečnú možnosť - študenti a vlaky zadarmo, a tak sme o 17:40hod. nastúpili do moderného vlaku v smere Banská Bystrica mesto > Zvolen. Po príchode do Zvolena sme 'nahodili' rýchly krok, aby sme na predstavenie stihli prísť načas. Našťastie sa nám to podarilo.


  Výnimočná inscenácia Svet (podľa) Urbana sa uvádza v komornom priestore Štúdia DJGT. Jozef Urban bol známy básnik, textár, publicista. Večný rebel, enfant terrible, prorok bohémov. Nežný, zúrivý, svoj. Človek, ktorý predčasne odišiel, ale ktorého slová znejú dodnes. Narodil sa v Košiciach, rozmach zažil v Bratislave, najspokojnejšie roky však boli práve tie vo Zvolene, kde žil niekoľko rokov až do tragickej autohavárie, ktorá vo veku 34 preťala niť jeho života a tvorby.

  V divadelnom predstavení ožívajú básne, piesne, výroky, eseje, rozprávky aj míľniky života Jozefa Urbana. Urbanov svet je sám o sebe metaforou. Svet susediaci s nebom. Autorove piesne, ako napríklad Voda, čo ma drží nad vodou, Vráť trochu lásky medzi nás, Možno sa ti zdá, Len s ňou, Hey you, Kráľovná Mária či Kým nás máš, odzneli naživo hrané a spievané aj v inscenácii.
  Jozef Urban je svojou tvorbou blízky mladým ľuďom a študentom, ešte za života sa stal maturitnou otázkou. Aj pre nich je táto inscenácia určená. Tiež pre tých, ktorí majú radi metafory nielen básnické, ale aj tie divadelné. Svet (podľa) Urbana je otvorený pre všetkých, ktorí chcú spoznať, ako hrá srdce.

  Kaya Durišová

 • Úspech na Kováčovej Bystrici

  Naše študentky, mladé spisovateľky, (Ema Balážiková, Terezka Slašťanová, Klára Gajdošová, Mária Anna Gábrišová) aj tento rok potvrdili svoj výnimočný talent a veľmi úspešne reprezentovali seba aj našu školu na literárnej súťaži Kováčova Bystrica.V konkurencii rekordných 120 literárnych textov sa Terezka Slašťanová umiestila na 2. mieste a Ema Balážiková získala 1. miesto a zároveň sa stala absolútnou víťazkou celej súťaže. Gratulujeme!

 • Olympiáda v nemeckom jazyku

  Wie viele Sprachen du sprichst, sooft mal bist du Mensch.

  Koľko rečí vieš, toľkokrát si človekom.

  Aj tento rok úspešne reprezentoval našu školu žiak triedy Tercia, Vojtech Höhn, ktorý obsadil v krajskom kole 25. ročníka Olympiády v nemeckom jazyku  krásne druhé miesto.

  Srdečne blahoželáme!

   

 • Prosba

  Prosíme rodičov, ak by mali možnosť poskytnúť nám použité papiere vo formáte A4  (môžu byť z jednej strany popísané - šmiráky)  využijú ich  vyučujúci na úlohy, zadania a pod.

  Ďakujeme pekne.

 • Chanson francophone

   
  V piatok sa v Žiline uskutočnilo regionálne kolo súťaže Frankofónna pieseň. Našu školu tam reprezentovali viacerí študenti. Úspech dosiahla Majka Vavrúšová a jej kapela (4. miesto) a sestry Lívia a Tatiana Solárikové (3. miesto). Všetkým našim speváčkam i hudobníkom ďakujeme a gratulujeme k úspešnému vystúpeniu.
   
  (p. p. Zuzana Bačová)
 • Sekunda na exkurzii...alebo Ako vyzerá kláštor zvnútra?

  Keď sa naši maturanti potili na písomných maturitách, sekunda sa s o. Borisom vybrala na nezvyčajnú cestu. Cieľom bol rehoľný dom sestier Congregatio Jesu, ktore tento rok oslavujú krásne jubileum - 400 rokov existencie. Sestry z tejto rehole od začiatku existencie nášho gymnázia pomáhajú, vyučujú a vychovávajú našich študentov, čím napĺňajú odkaz a charizmu svojej zakladateľky, ctihodnej Mary Ward.

  Cestou k zimnému štadiónu, blízko ktorého sestry sídlia, sme stretli aj p. profesorku Ceplákovú s jej malým babätkom Jurkom. V kláštore nás už čakala sr. Eva a sr. Xénia, ktoré mali pre nás pripravený pútavý program. Jeho súčasťou bol aj kvíz a nechýbalo ani pohostenie pre malých pútnikov. Záverečná modlitba v kaplnke a spoločná fotografia ukončili náš dopoludňajší výlet, ktorým sme nazreli za múry niečoho pre nás tajomného, no zároveň tak krásneho. Sestričky ďakujeme... a gratulujeme! 

 • Veľký úspech na krajskom kole olympiády z FRJ!!!

  Tento rok sa študentom na olympiáde z francúzštiny mimoriadne darilo. KGŠM reprezentovali traja žiaci a každý z nich dosiahol skvelé výsledky. Jakub Duda - 1. miesto v kategórii 1B, Silvia Vaníková - 1. miesto v kategórii 2A a Matúš Senček - 2. miesto v kategórii 1A. Súťažiaci, ktorí obsadili 1. miesto, zároveň postúpili do celoštátneho kola. Držíme im palce! 

 • Biblická olympiáda - postup do krajského kola

  V dňoch 12. a 13. marca sa v Banskej Bystrici konalo okresné (dekanátne) kolo biblickej olympiády. Súťažilo sa v dvoch kategóriách: za mladších našu školu reprezentovali Natália Kopálová, Martin Širáň a Augustín Šušel a za starších Beata Hrabajová, Mária Mojšová a Terézia Mečiarová.

  Všetci šiesti olympionici riadne potrápili mozgové závity, ale oplatilo sa. Domov sme v oboch kategóriách doniesli zlaté 1. miesto. Už o mesiac ich čaká kolo krajské (diecézne), ktoré sa už tradične uskutočňuje v Kňazskom seminári v Badíne.

 • Ples KGŠM 2015

  25. 2. 2015

  Do galérie Ples 2015 boli pridané fotografie.

  Na našom školskom plese, ktorý sa uskutočnil 7. februára tohto roku, sa zúčastnilo 130 účastníkov z radov rodičov, učiteľov i zamestnancov školy, ale aj naši terajší i bývalí študenti. Všetkých zdobili krásne róby a pestré účesy, ktoré si môžete pozrieť aj v našej fotogalérii. Tancovali sme až do pol štvrtej rána na skvelú hudbu v podaní kapely „Pohoda Live“ z Lukáčoviec.

  Za skvelú organizáciu patrí veľká vďaka tímu študentov a žiackej rade ako aj centru voľného času na našej škole. Samozrejme nemôžeme zabudnúť aj na našich sponzorov, vedenie školy i rodičovskú radu, ktorí nám poskytli finančné a materiálne zabezpečenie. Veľmi pekne ďakujeme aj všetkým zúčastneným a tešíme sa na Vás opäť o rok.

   

  NAŠI SPONZORI:

   

  RODIČOVSKÁ RADA, RODINA KRNÁČOVÁ, U MATERINEJ DÚŠKY, PÁN ĎURČENKA, LEKÁREŇ PRI BARBAKANE, DOMIN KUŠICKÝ, OTEC BORIS, KGŠM, PANI RIADITEĽKA, SPOLOK SVäTÉHO VOJTECHA, PÁN LUKÁČ - ROSA SLOVENSKO, BICIANOVCI, PEDAGOGICKÁ FAKULTA, RODINA FUCHSOVÁ, PANI SLAŠŤANOVÁ, SALÓN RESET, SAXOO LONDON, LEROY, IC-CENTRE, EVIJO, BULBBLEOLOGY, ORANGE, PIGIS, SPORT A, PANI KLESNIAKOVÁ – HEINEKEN.

 • Striebro pre miništrantov KGŠM!

   V sobotu 28. februára sa v športovej hale v Badíne uskutočnil ôsmy ročník futbalového turnaja pre miništrantov Banskobystrickej diecézy od 15 do 30 rokov. Turnaj sa začal sv. omšou. Celkovo sa zapojilo desať tímov z viacerých dekanátov diecézy.

  Do finále sa prebojovali miništranti z Katolíckeho gymnázia Štefana Moysesa v Banskej Bystrici a chlapci z dekanátu Žiar nad Hronom. Naši študenti napokon získali krásne 2. miesto. Cenu najlepšieho brankára si domov odniesol náš študent Peter Dudák z 2.A.

   Miništranti – gymnazisti si svoj víťazný pohár nechajú v sakristii školskej kaplnky, aby nezabudli, že bojovať „o dušu“ majú nielen na ihrisku, ale i v kaplnke. 

 • KVETNÝ VÍKEND 2015

  Diecézne stretnutie mladých s otcom biskupom Mons. Mariánom Chovancom bude v Banskej Bystrici v dňoch od 27. do 29. marca. Mottom tohtoročného Kvetného víkendu je verš z Matúšovho evanjelia „Blahoslavení čistého srdca, lebo oni uvidia Boha, ktoré je aj témou Posolstva Svätého Otca Františka k 30. svetovému dňu mládeže.

  Katolícka cirkev bude tento rok sláviť Kvetnú nedeľu 29. marca. Pri tejto príležitosti sa mladí každoročne stretávajú v diecézach na Slovensku spolu so svojím biskupom.

  Program bude prepojený aj s Rokom zasväteného života, medzi účinkujúcimi vystúpia viacerí rehoľníci. Organizátori sa inšpirovali motívom cesty, ktorá ukazuje smerovanie života k Bohu, čistote a lepším vzťahom. Preto aj plagát zobrazuje ulicu s autom ako cestu lásky a dôvery, symbol životnej cesty za Pánom.

  Pozývame aj vás, žiaci, študenti a priaznivci nášho gymnázia na túto skvelú akciu. Registrovať sa môžete do 20. marca 2015 vyplnením registračného formulára na stránke www.dcmmajak.sk/registracia.html.

   

strana:

Novinky

Kontakt

 • Katolícke gymnázium Štefana Moysesa Banská Bystrica
  Hurbanova 9, 974 01 Banská Bystrica
  kgsm@kgsm.sk
 • 048/415 30 87

Mapa