Navigácia

 • 22. 10. 2014

  Aktualizovali sme modul O škole

 • Pozvánka „ ... a Slovo bolo u Boha ...“

  Organizátori 22. ročníka diecézneho kola súťaže v prednese poézie a prózy „ ... a Slovo bolo u Boha ... „, Katolícke gymnázium Štefana Moysesa, Hurbanova 9, Banská Bystrica, pozýva všetkých záujemcov o túto súťaž na tohtoročné diecézne kolo, ktoré sa uskutoční dňa 20. novembra 2014 s týmto programom:

   

  8.00  -  9.00 hod. - príchod, prezentácia a občerstvenie účastníkov

  9.00  -  9.30 hod. - slávnostné otvorenie a organizačné pokyny

  9.00  -  11.30 hod. - prednes poézie a prózy v jednotlivých kategóriách

  11.30 -  12.30 hod. - vyhodnotenie a vyhlásenie výsledkov súťaže

  12.30  - obed

   

  Súťažiť sa bude konať v dvoch základných kategóriách – poézia a próza a v piatich vekových kategóriách:

   

  1. mladší žiaci (1. ročník – 4. ročník)
  2. starší žiaci (5. – 6. ročník, prima)
  3. starší žiaci (7. – 9. ročník, sekunda – kvarta)
  4. stredoškoláci
  5. dospelí

   

  Z každej kategórie diecéznej súťaže postúpia do finále v Bratislave tí účastníci, ktorí sa umiestnia na prvom mieste.

  Pre zvládnutie organizácie a príprav dôstojného priebehu tejto súťaže Vás prosíme o zaslanie návratky s údajom o počte súťažiacich, ich menami a menami pedagogického dozoru. Účasť Vašich pedagógov v porote je nutná, konkretizujte, prosím, ich zadelenie k vekovej kategórii. Tiež Vás prosíme o vložné na občerstvenie za jedného účastníka v sume 2,- € (na sekretariáte KGŠM).

  Prosíme o zaslanie návratky do 11. novembra 2014 mailom na adresu kgsm@kgsm.sk,  alebo poštou.

  Ďakujeme za spoluprácu a tešíme sa na Vašu účasť!

 • Slávnosť patróna školskej kaplnky a organizácia dňa

  22. október (streda) bude pre našu školu výnimočný, keďže budeme po prvýkrát sláviť školské hody. Na tento deň pripadá sviatok sv. Jána Pavla II. Naša radosť je o to väščia, že krakowský arcibiskup a kardinál Mons. Stanislav Dziwis (dlhoročný tajomník pápeža Jána Pavla II.) nám daroval relikviu tohto nášho patróna. Slávnosť sa bude teda niesť aj v duchu privítania a vystavenia relikvie k verejnej úcte. Na slávnosť prijal pozvanie riaditeľ Pápežských misijných diel na Slovensku ThLic. Viktor Jakubov. Nakoľko pôjde o slávnostný deň, organizácia vyučovania bude nasledovná:
   
  8.00 1. vyučovacia hodina (triednická), nácvik spevokolu 
  9.00  slávnostná sv. omša s prinesením relikvie sv. Jána Pavla II.
  10.15 dokumentárny misijný film spojený s besedou misionára Viktora Jakubova
  12.00 obed
   
  Srdečne na túto slávnosť pozývame aj rodičov, bývalých študentov a všetkých priaznivcov KGŠM!
   
   
   
 • OZNAM RIADITEĽKY ŠKOLY

  22. októbra 2014 je sviatok sv. Jána Pavla II., ktorý je patrónom našej kaplnky. Naša škola získala veľkú vzácnosť, relikviu tohto svätého pápeža a veľkého priaznivca mladých ľudí.

  V stredu 22. októbra chceme uložiť túto svätú relikviu v našej školskej kaplnke. Na náš relikviár, v ktorom bude uložená sv. relikvia prispejeme všetci sumou  1 €.

  Žiaci dajú tento príspevok triednemu profesorovi.

   

  RNDr. Irena Herrmannová

  riaditeľka školy

   

 • Aktualizácia údajov

  9. 10. 2014 Dáta z programu aScAgenda boli aktualizované
 • 8. 10. 2014

  Do galérie Sv. omša s novokňazom Petrom boli pridané fotografie.

 • Duchovné cvičenia učiteľov

  Aj učitelia sa potrebujú učiť. A to od najlepšieho Pedagóga všetkých čias, Ježiša Krista. A tak sa učitelia našej školy v prvý októbrový víkend zúčastnili duchovných cvičení. Prežívali sme ich v príjemnom prostredí hotela Lomnistá v obci Jasenie. Program bol pestrý, takže každý si prišiel na svoje. Počas celého víkendu sme prežívali spoločné sv. omše, adorácie, rozhovory s možnosťou sv. spovede. Aj napriek nepriaznivému počasiu sa nám podarilo vidieť  a prechádzať sa v nádhernom areáli ubytovacieho zariadenia. Otec Štefan Fábry, ktorý tento rok viedol naše exercície, nám pripomenul dôležitosť osobného vzťahu s Ježišom. Jeho úvahy boli zamerané na liturgiu a jej slávenie i na Eucharistiu ako Boží dar. Veríme, že aj tento čas nám bol osožný a načerpané budeme odovzdávať ďalej.
   
  Lucka Štecová
 • Momentka z prázdnin

  Konečne môžeme svetu ukázať naše tohtoročné momentky z prádnin. Je to taká krásna všehochuť toho, kde sme boli a čo videli. Tento rok sa do akcie zapojilo 20 súťažiacich, čo je trochu viac ako minulý rok, ale - povedzme si pravdu- mohlo nás byť aj viac. Týchto 20 letných fotoreportérov nám poskytlo 27 rôznych záberov, z ktorých 24 môžete aj na našej stránke. No neskrášľujú iba našu fotogalériu, ale predovšetkým interiér našej školy na tzv. sieti. 

 • Branecký...

  V dňoch 16.-18. septembra sme sa my - študenti 4.A, 3.A a septimy zúčastnili braneckého výcviku (Kurz ochrany života a zdravia) v Dedinkách - Mlynkách.
  V skorých ranných hodinách sme v utorok16.-teho plní odhodlania nasadli do vlaku. po príchode do cieľa sme sa ubytovali a v poobedných hodinách nám naši vyučujúci v zložení p.p. Mitasová, p.p. Barla, p.p. Bašo a p.p. Šípka poskytli zaujímavé workshopy z oblasti zdrav. prípravy, streľby, prvej pomoci a orientácii v teréne.
  Neskôr sme vyrazili na vyhliadku s prekrásnymi výhľadmi na celú prírodnú scenériu. Boli sme očarení veľkosťou nádrže Palcmanská Maša. Nedočkaví, no najmä hladní sme sa vrátili na ubytovňu, kde nás už čakal vyprážaný syr.
  Druhý deň nášho výcviku sme už nadobudnuté triky aplikovali v praxi. Spravili sme si výlet do rozprávkovej Zejmiarskej rokliny, kde sme museli nadobudnúť odvahu na prekonanie rebríkov, kopcov, skál a vodopádov. Poobede sme opäť absolvovali workshopy, aby sme sa pripravili na ďalší deň. 
  V posledný deň sme sa zúčastnili orientačnej súťaže, v ktorej zohrala veľkú úlohu aj naša kondička. No boli pre nás pripravené sladké odmeny, hlavnou cenou bola plavba po Palcmanskej Maši. Po tomto všetkom trochu unavení sme vzali nohy na plecia a nasadli do vlaku do Bystrice.
  Myslím si, že všetci sme si tieto dni užili, a keby sme mohli, ešte by sme tam i ostali. Niekoľko spomienkových fotografií pikladáme do fotogalérie.
   
  Karin Ďurišová, 4.A
 • 22. 9. 2014

  Aktualizovali sme modul Študentský servis

 • Ako sme išli na vandrovku...teda do Šaštína

  Rok Sedembolestnej Panny Márie sa ešte neskončil, no predsa má za sebou akési programové vyvrcholenie. Popri diecéznej púti a mnohých iných aktivítách spojených s týmto jubileom, organizátori pripravili v predvečer sviatku Sedembolestnej program pre mladých s názvom 7bolestná. Cieľom bolo zažiť mladú Cirkev a mariánsku úctu v novom šate.
   
  Účasť prekvapila všetkých, bolo nás tam vyše 3000 mladých. Nechýbali sme ani my, skupinka študentov a priateľov KGŠM. Počas tohto večera sme mohli zažiť dramatizovaný ruženec, rozhýbané litánie, svätú omšu s novokňazmi či 90 minútový program plný svedectiev, divadla a tanca s rovnomenným názvom 7BOLESTNÁ.
  Presne o polnoci, teda už 15. septembra 2014, organizátori oficiálne odhalili logo Národného stretnutia mládeže P15 a odštartovali “Čistý rok“, rok duchovnej prípravy na Národné stretnutie mládeže v Poprade (P15). Našu cestu si môžete vychutnať vo fotogalérii.
 • Pozvánka na kňazskú vysviacku absolventa KGŠM

  V sobotu 20. septembra budeme prežívať radostnú udalosť, lebo bude pre službu v Cirkvi a saleziánsku rodinu vysvätený kňaz a náš bývalý študent Peter Štellmach. Vysviacka bude o 10.30 hod. v kostole u Saleziánov v Sásovej. Peťo patril k prvým absolventom osemročného gymnázia na našej škole (1996-2004).

   

  Ak Pán Boh dá, Peťo nám príde udeliť novokňazské požehnanie a sláviť sv. omšu v stredu 24. septembra o 8.00 hod. Veľmi sa tešíme a pozývame k modlitbe za Peťa. Okrem toho si môžete prečítať aj krátky rozhovor s Peťom v sekcii "Profily absolventov" (http://kgsm.edupage.sk/files/Peter_Stellmach.pdf)

 • KGŠM na Banskobystrickom maratóne

  V nedeľu 7. septembra sa uskutočnil 3. ročník Banskobystrického maratónu. Aj naša škola mala na tomto podujatí svoje zastúpenie. Štafeta KGŠM, v zložení Igor Huťka, Marianna Dudová, Marcel Perecár a Ivan Haľak, sa časom 01:42:30 umiestnila v kategórii štafiet na polmaratónskej trati na 28. mieste. Hlavný beh bežalo 1062 bežcov z desiatich krajín,  z toho 104 štafetových družstiev.

 • Súťaž Momentka z prázdnin

  Aj tento školský rok chceme začať súťažou, ktorou si pripomenieme nádherné a neopakovateľné chvíle z letných prázdnin. Veríme, že sa do 2. ročníka súťaže zapojíte v hojnejšom počte (pred rokom 16 ľudí). Stačí, ak mailom pošlete o. Borisovi jednu fotografiu (boris.brutovsky@gmail.com) so svojim menom, triedou a krátkym popisom snímky. Taktiež môžete priniesť fotku na USB kľúči priamo o. Borisovi. Súťaž trvá do 15. septembra, teda do sviatku Sedembolestnej Panny Márie. Výherca bude obdarený sadou školských pomôcok. Všetky fotografie budú umiestnené na našej "sieti" na medziposchodí a tiež na webe školy.

 • Aktualizácia údajov

  16. 9. 2014 Dáta z programu aScRozvrhy boli aktualizované
 • Plenárne rodičovské združenie

  Pozývame Vás  na plenárne rodičovské združenie, ktoré sa uskutoční v piatok 5.9.2014 o 16,00 hod. v kaplnke školy. Po ňom sa uskutočnia triedne rodičovské združenia.

 • Oznam pre ubytovaných na internáte

  Školský internát bude otvorený od utorka 2.septembra od 7,00 hod. ráno.

 • Slávnostné otvorenie školského roka 2014/2015

  Školský rok na KGŠM začíname 02. septembra 2014 o 09:00 hod sv. omšou v kaplnke školy.

   

 • Oznam pre pedagogických pracovníkov KGŠM

  V pondelok 25. augusta začíname o 08:30 sv. omšou v kaplnke školy.

  O 09:00 máme pracovnú poradu.

   

  RNDr. Irena Herrmannová

  riaditeľka školy

   

 • EDUCATE SLOVAKIA NA KATOLÍCKOM GYMNÁZIU ŠTEFANA MOYSESA

  3. 7. 2014

  V júni, tesne pred finišom školského roka, sa v našej škole uskutočnil veľmi zaujímavý projekt. Presnejšie, naša škola sa pripojila k projektu s názvom Educate Slovakia. Projekt s medzinárodnou účasťou k nám „privial“ troch exotických lektorov z ďalekých krajín. JOÃO z Brazílie (25), SOPHIE zo Singapuru (19) a IKA z Indonézie (19), tak jednoducho sa predstavili postupne vo všetkých triedach – pretože rozvrh bol naozaj náročný.

  Celý týždeň od 9. Do 13. júna si každá skupina anglického jazyka (na škole ich máme celkovo 20 (v každej triede po 2 skupiny) postupne užila aspoň jednu hodinu s každým z lektorov.  Predstavili svoje krajiny, geografiu, ľudí a ich jazyky, kultúru, národnú kuchyňu, dokonca sa pokúsili naučiť našich študentov základné vety vo svojom rodnom jazyku – vlastne okrem Sophie, ktorej čínština by asi bola príliš zložitým orieškom.

  Bolo naozaj skvelé vidieť, s akým záujmom a humorom študenti i lektori zvládli spoločné hodiny angličtiny. Angličtina tak mala konečne – pre mnohých celkom prvý krát – význam nielen ako vyučovací predmet, ale aj ako komunikačný nástroj. A poriadne sme si ho užili. Záverečné fotografovanie v sebe malo aj istú dávku nostalgie. Aj keď sa už možno nikdy nestretneme, títo traja úplne cudzí, vzdialení neznámi sa na chvíľu akosi stali súčasťou našej školskej rodiny – a spomienka na nich ostane v našich srdciach.

  Vďaka príspevku rodičovskej rady (vďaka vám, milí rodičia!), z ktorého sme mohli hradiť náklady spojené s ich pobytom a stravovaním, sa študenti našej školy kultúrne i jazykovo obohatili a otvorili si oči pre veľký svet. 

Novinky

Kontakt

 • Katolícke gymnázium Štefana Moysesa Banská Bystrica
  Hurbanova 9, 974 01 Banská Bystrica
  kgsm@kgsm.sk
 • 048/415 30 87

Mapa